Poikkeamislupa

Tontti, jota olemme ostamassa sijaitsee rakennuskiellossa olevalla alueella. Rakennuskielto johtuu osayleiskaavan muutoksesta, joka ei kuitenkaan tule vaikuttamaan juurikaan alueeseen, missä tuleva tonttimme sijaitsee.

Teimme tonttikaupat ehdollisena niin, että meidän tulee saada ensin poikkeuslupa rakentamiselle. Poikkeamisluvan hakeminen sinällään ei vaadi paljoa paperityötä, mutta suunnitelmat talonpaikoista tuli olla jo lukittuna tässä vaiheessa.

Siuntio vaatii poikkeamislupaan seuraavat dokumentit

  • Lainhuutotodistus(+ kauppakirja/esisopimus)
  • Kiinteistörekisteriote
  • Virallinen karttaote
  • Asemapiirros 1:500
  • Naapuerien kuuleminen

Koska kolme ensimmäistä dokumenttia saa suoraan kunnalta, jää ainoaksi tehtäväksi suunnitella asemapiirros, toimittaa esisopimus sekä kuulla naapureita. Naapureiden kuulemisenkin voisi ulkoistaa kunnalle (80 €:n hintaan / naapuri), mutta meidän tapauksessa pelkästään naapureiden kuulemisestä olisi tullut 560 €:n lovi budjettiin. Halusimme myös ottaa itse kontaktin uusiin naapureihimme, jotta tultaisiin tutuiksi. Oikeastaan vain yksi naapuri todella asuu naapurissamme, muut tontit ovat peltoa tai tyhjiä rakentamattomia tontteja. Läheistyimme naapureita kirjeiste saatekirjeellä, naapurien kuulemislomakkeella sekä asemapiirroksella.

Muutamaa naapuria oli hankalaa saada käsiksi. Toisen tiedot olivat salatut ja toinen taasen oli Nokia. Microsoft rytäkän takia heidän postinkulku ja työtehtävät olivat muuttuneet. Myöhemmin selvisi että posti ei ollut edes päätynyt oikean ihmisen pöydälle. Onneksi rupesin selvittämään asiaa. Kuitenkin liian myöhään. Nokian käsittelijä oli juuri jäämässä viikon lomalle, joka tarkoitti sitä että saisin lomakkeen takaisin vasta toukokuun lopussa allekirjoitettuna. Tämä viivytys vaikutti poikkeamisluvan jättämisen venymiseen eikä se loppuviimein ehtinyt 11.6. käytävään käsittelyyn vaikka sainkin jätettyä hakemuksen kunnalle 28.5. Harmi. Tämä tietäisi nyt kaksi kuukautta odottelua. Seuraava käsittely on vasta 13.8.

 

Advertisement